Waarborg en onafhankelijkheid

Onafhankelijk

Besems Verzekeringen & Hypotheken is ons eigen bedrijf en daar zijn we trots op!
Dit betekent dat wij onafhankelijk zijn van een bedrijf of verzekeringsmaatschappij. Met geen enkele financiële instelling hebben wij afspraken welke leiden tot verplichtingen om bepaalde producten af te nemen of te adviseren. We bepalen dus zelf op basis van prijs en kwaliteit wat het beste voor je is.

Adfiz

Ons bedrijf is lid van Adfiz. Adfiz is de grootste branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Financieel adviseurs die lid zijn van Adfiz zijn actief in verzekeringen, hypotheken of financiële planning, zijn professioneel en deskundig en zoeken naar constante verbetering.

Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen ervoor zich kwalitatief te onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geeft.

AFM

In Nederland is de Wet Financiële Toezicht van toepassing. Deze wet schrijft regels voor hoe omgegaan moet worden met financiële dienstverlening. Omdat duidelijkheid, integriteit en het belang van de klant altijd al belangrijke pijlers in ons bedrijf zijn geweest, is het opvolgen van de regels voor ons een vanzelfsprekendheid.

Net als alle financiële dienstverleners in Nederland worden wij gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren en toets onder meer op deskundigheid en betrouwbaarheid.

Kifid

Wanneer je als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kun je deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Bij Kifid kun je terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Je moet wel eerst samen met je financiële dienstverlener een oplossing proberen te vinden. Ons kantoor is vanzelfsprekend aangesloten bij Kifid.

Kom bij ons langs voor een persoonlijk gesprek.

Sommige dingen zijn zo belangrijk dat je er even rustig de tijd voor moet nemen. Wij maken graag tijd voor je vrij.