Overlijden

Je moet er niet aan denken, maar het kan ons allemaal overkomen dat je partner, waar je lief en leed mee deelt onverwacht wegvalt. Toch is het goed om stil te staan bij de financiële gevolgen van een overlijden.

Blijft er voldoende besteedbaar inkomen over? Kan ik in mijn huis blijven wonen? Krijg ik een nabestaandenpensioen of heb ik recht op een ANW-uitkering en voor hoe lang? De meeste mensen die wij spreken hebben er geen enkel beeld bij of kennen deze regelingen niet. En dat is niet vreemd, want het is best complex.

Omdat iedere persoonlijke situatie anders is, is er geen eenduidig antwoord op die verschillende vragen te geven. Daarom betrekken we bij het maken van de Financiële Foto alle componenten die invloed hebben op het besteedbaar inkomen na overlijden van een partner: hypotheek, vaste lasten, nabestaandenpensioen, aanvullende regeling via de werkgever, spaargeld, andere polissen enz.
Zo krijg je een duidelijk beeld en weet je of er voldoende besteedbaar inkomen overblijft. Als er te weinig besteedbaar inkomen overblijft kunnen we desgewenst een verzekeringsoplossing aanbieden.

Kom bij ons langs voor een persoonlijk gesprek.

Sommige dingen zijn zo belangrijk dat je er even rustig de tijd voor moet nemen. Wij maken graag tijd voor je vrij.